Tvrtka

Opći podaci:

NAZIV TVRTKE: Vodoopskrba Kupa d.o.o.
MBS: 080225998
MB: 03288803
ŠIFRA DJELATNOSTI: 3600
ŽIRO RAČUN:

  • ADDIKO BANK d.d. Zagreb, broj računa:2500009 1101213745 i
  • OTP BANKA d.d. ZADAR, broj računa:2407000 1100407423

UPRAVA DRUŠTVA: direktor društva Pejo Trgovčević, dipl.ing. prometa
TEMELJNI KAPITAL: 60.673.900,00 kn
E-MAIL: info@vodoopskrba-kupa.hr
TELEFON: 044/815-191
FAX: 044/815-313

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ankica Milčić, dipl. iur.
Tel. 044/815-191 (kućni 103)
Mob. 099 2180 471

Vodoopskrba Kupa d.o.o. Petrinja, kao javni (sektorski) naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11).

Godisnje_izvjesce (1)

Odluka o imenvanju službenika za informiranje od22.01.2016.

Pristup informacijama- uvod

NOVI-Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama

NOVI-Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije (1)

NOVI-Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

Scan0014

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016.