Tvrtka

Opći podaci:

NAZIV TVRTKE: Vodoopskrba Kupa d.o.o.
MBS: 080225998
MB: 03288803
ŠIFRA DJELATNOSTI: 3600
ŽIRO RAČUN:

  • ADDIKO BANK d.d. Zagreb, broj računa:2500009 1101213745 i
  • OTP BANKA d.d. ZADAR, broj računa:2407000 1100407423

UPRAVA DRUŠTVA:
Direktor društva: Pejo Trgovčević, dipl.ing. prometa
Temeljni kapital: 60.673.900,00 kn
E-mail: info@vodoopskrba-kupa.hr
Telefon: 044/815-191
Fax: 044/815-313

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Ankica Milčić, dipl. iur.
Tel. 044/815-191 (kućni 103)
Mob. 099 2180 471

Vodoopskrba Kupa d.o.o. Petrinja, kao javni (sektorski) naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa sukladno članku 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Službenik za informiranje:
Jasmina Bužinkić, struč.spec.ing.sec.
e-mail: jbuzinkic@vodoopskrba-kupa.hr
044/815-191(kućni 104)
091/88-33-619
Godisnje_izvjesce (1)
Odluka o imenvanju službenika za informiranje od22.01.2016.
Pristup informacijama- uvod
NOVI-Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama
NOVI-Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije (1)
NOVI-Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija
Scan0014
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016.

Odluka službenik za informiranje0001