Trgovačko društvo2018-07-26T13:56:21+00:00

NAZIV TVRTKE: Vodoopskrba Kupa d.o.o.
MBS: 080225998
MB: 03288803
ŠIFRA DJELATNOSTI: 3600
ŽIRO RAČUN:

ADDIKO BANK d.d. Zagreb, broj računa:2500009 1101213745 i

OTP BANKA d.d. ZADAR, broj računa:2407000 1100407423

UPRAVA DRUŠTVA:
Direktor društva: Momir Gaćeša, dipl. iur.
Temeljni kapital: 60.673.900,00 kn
E-mail: info@vodoopskrba-kupa.hr
Telefon: 044/815-191
Fax: 044/815-313

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Ankica Milčić, dipl. iur.

e-mail: amilcic@vodoopskrba-kupa.hr 

Tel. 044/815-191 (kućni 103)

Mob. 099 2180 471

Vodoopskrba Kupa d.o.o. Petrinja, kao javni (sektorski) naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa sukladno članku 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).