Tvrtka

Opći podaci: NAZIV TVRTKE: Vodoopskrba Kupa d.o.o. MBS: 080225998 MB: 03288803 ŠIFRA DJELATNOSTI: 3600 ŽIRO RAČUN:
  • ADDIKO BANK d.d. Zagreb, broj računa:2500009 1101213745 i
  • OTP BANKA d.d. ZADAR, broj računa:2407000 1100407423
UPRAVA DRUŠTVA: direktor društva Pejo Trgovčević, dipl.ing. prometa TEMELJNI KAPITAL: 60.673.900,00 kn E-MAIL: info@vodoopskrba-kupa.hr TELEFON: 044/815-191 FAX: 044/815-313 Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ankica Milčić, dipl. iur. Tel. 044/815-191 (kućni 103) Mob. 099 2180 471 Vodoopskrba Kupa d.o.o. Petrinja, kao javni (sektorski) naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11).
Godisnje_izvjesce (1)
Odluka o imenvanju službenika za informiranje od22.01.2016.
Pristup informacijama- uvod
NOVI-Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama
NOVI-Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije (1)
NOVI-Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija
Scan0014
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016.