Trgovačko društvo 2018-02-28T11:22:22+00:00

NAZIV TVRTKE: Vodoopskrba Kupa d.o.o.
MBS: 080225998
MB: 03288803
ŠIFRA DJELATNOSTI: 3600
ŽIRO RAČUN:

ADDIKO BANK d.d. Zagreb, broj računa:2500009 1101213745 i

OTP BANKA d.d. ZADAR, broj računa:2407000 1100407423

UPRAVA DRUŠTVA:
Direktor društva: Pejo Trgovčević, dipl.ing. prometa
Temeljni kapital: 60.673.900,00 kn
E-mail: info@vodoopskrba-kupa.hr
Telefon: 044/815-191
Fax: 044/815-313

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Ankica Milčić, dipl. iur.

Tel. 044/815-191 (kućni 103)

Mob. 099 2180 471

Vodoopskrba Kupa d.o.o. Petrinja, kao javni (sektorski) naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa sukladno članku 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Službenik za informiranje:

Jasmina Bužinkić, struč.spec.ing.sec.

e-mail: jbuzinkic@vodoopskrba-kupa.hr

044/815-191 (kućni 104)

091/88-33-619