Zakoni

/Zakoni
Zakoni2018-06-12T12:44:25+00:00

Zakon o vodama ( NN 153/9, NN 63/11, NN130/11, NN 56/13, NN 14/14, NN 46/18)

https://www.zakon.hr/z/124/Zakon-o-vodama

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju ( NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17)

https://www.zakon.hr/z/584/Zakon-o-vodi-za-ljudsku-potro%C5%A1nju

Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (“Narodne novine”, broj 125/17)

http://www.propisi.hr/print.php?id=12622 

Strategija upravljanja vodama ( NN 91/08)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_08_91_2900.html

Plan upravljanja vodnim područjima (NN 82/13)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_82_1737.html

Državni plan za zaštitu voda (8/99)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_01_8_98.html

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/17

Uredba o visini naknade za zaštitu voda NN 8 82/1083/12151/2013

Uredba o visini naknade za korištenje voda NN 82/201083/201210/2014

Uredba o visini naknade za uređenje voda NN  82/2010108/2013

Uredba o visini vodnog doprinosa NN  78/201076/201119/2012, 151/2013 i 83/2015

Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva NN 112/10

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_112_2961.html

Zakon o kemikalijama (NN 18/13)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_18_294.html

Pravilnik o skladištenju kemikalija koje djeluju u obliku plina ( NN 91/13)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_91_2060.html