Javna nabava

Vodoopskrba Kupa d.o.o. Petrinja, kao javni (sektorski) naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 – Odluka Ustavnog suda).

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za period do 2012. godine
Registar ugovora za 2013
Registar ugovora za 2014
Registar ugovora za 2015 godinu

Registar ugovora za 2016 godinu

Plan nabave 2017.g.

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2017.g.
Plan nabave 2017.g. - Izmjene i dopune I 

Odluka o izmjeni plana nabave II
Plan nabave 2017.g. - Izmjene i dopune II

Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave III
Plan nabave 2017.g. - Izmjene i dopune III