Javna nabava

Vodoopskrba Kupa d.o.o. Petrinja, kao javni (sektorski) naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 – Odluka Ustavnog suda). Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za period do 2012. godine Registar ugovora za 2013 Registar ugovora za 2014 Registar ugovora za 2015 godinu Registar ugovora za 2016 godinu   Plan nabave 2017.g.   Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2017.g.   Plan nabave 2017.g. - Izmjene i dopune I