Javna nabava

//Javna nabava
Javna nabava2018-04-23T13:54:56+00:00

Vodoopskrba Kupa d.o.o. Petrinja, kao javni (sektorski) naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa sukladno članku 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).