Javna nabava

Vodoopskrba Kupa d.o.o. Petrinja, kao javni (sektorski) naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 – Odluka Ustavnog suda).

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za period do 2012. godine

Registar ugovora za 2013

Registar ugovora za 2014

Registar ugovora za 2015 godinu

Registar ugovora za 2016 godinu