Arhiva

Arhiva2018-02-26T12:55:50+00:00

POZIV ZA DOSTAVU PONUDEIsporuka i ugradnja OPZV baterija

Poziv za dostavu ponuda za isporuku i ugradnju OPZV baterija

POZIV ZA DOSTAVU PONUDESanacija Taložnica 1 i 2 na betonskim elementima

Poziv na dostavu ponuda -Sanacija Taložnica 1 i 2 na betonskim elementima

IZMJENE I DOPUNE POZIVA ZA DOSTAVU PONUDEIzrada i montaža zaštitne rešetke na vodozahvatu

IZMJENE I DOPUNE Poziva za dostavu ponuda-Izrada i montaža zaštitne rešetke na vodozahvatu

IZMJENJENTroskovnikResetkaVodozahvat

VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-ModelDopunaIzmjena.PDF-1

VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-ModelDopunaIzmjena.PDF-2

VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-ModelDopunaIzmjena.PDF-3

VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-ModelDopuna.PDF-5

POZIV ZA DOSTAVU PONUDEIzrada i montaža zaštitne rešetke na vodozahvatu

Dokumenti – link za preuzimanje kompletne dokumentacije u .rar formatu ili pojedinačno:

Poziv za dostavu ponude-Izrada i montaža zaštitne rešetke na vodozahvatu

TehnickiOpisIzradeIMontazeZastitneResetke

VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-1

VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-1-1

VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-1-2

VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-1-3

VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-1-4

VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-1-5

VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-2

VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-3

VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-4

VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-6

VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-6-1

VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-6-2

VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-6-3

VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-6-4

VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-7

POZIV ZA DOSTAVU PONUDEDozirne pumpe za doziranje aluminij sulfata i polielektrolita:

Poziv za dostavu ponuda-dozirne pumpe za aluminij sulfat i polielektrolit

Tehnička specifikacija pumpi za doziranje

PONOVLJENI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Sanacija taložnice 1 na betonskim elementima

Poziv na dostavu ponuda-Sanacija Taložnice 1 na betonskim stupovima

POZIV ZA DOSTAVU PONUDESanacija ravnog krova na zgradi filtrirnice

Poziv na dostavu ponuda-Sanacija ravnog krova na zgradi Filtrirnice

Izvedbeni projekt sanacije ravnog krova zgrade Filtrirnica

POZIV ZA DOSTAVU PONUDESanacija taložnice 1 na betonskim elementima

Sanacija Taložnice 1 na betonskim elementima

POZIV ZA DOSTAVU PONUDESanacija ravnog krova na zgradi crpne stanice čiste vode

Poziv za dostavu ponuda-sanacija krova na objektu Čista voda-IZMJENE 16.06.2014.

Poziv za dostavu ponuda- sanacija krova na objektu Čista voda

Vodoopskrba-sanacija krova-crpna stanica čiste vode-troškovnik i nacrti