Arhiva

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - Isporuka i ugradnja OPZV baterija Poziv za dostavu ponuda za isporuku i ugradnju OPZV baterija POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - Sanacija Taložnica 1 i 2 na betonskim elementima Poziv na dostavu ponuda -Sanacija Taložnica 1 i 2 na betonskim elementima IZMJENE I DOPUNE POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE - Izrada i montaža zaštitne rešetke na vodozahvatu IZMJENE I DOPUNE Poziva za dostavu ponuda-Izrada i montaža zaštitne rešetke na vodozahvatu IZMJENJENTroskovnikResetkaVodozahvat VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-ModelDopunaIzmjena.PDF-1 VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-ModelDopunaIzmjena.PDF-2 VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-ModelDopunaIzmjena.PDF-3 VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-ModelDopuna.PDF-5 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - Izrada i montaža zaštitne rešetke na vodozahvatu Dokumenti - link za preuzimanje kompletne dokumentacije u .rar formatu ili pojedinačno: Poziv za dostavu ponude-Izrada i montaža zaštitne rešetke na vodozahvatu TehnickiOpisIzradeIMontazeZastitneResetke VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-1 VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-1-1 VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-1-2 VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-1-3 VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-1-4 VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-1-5 VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-2 VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-3 VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-4 VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-6 VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-6-1 VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-6-2 VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-6-3 VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-6-4 VODOOPSKRBA_RADIONICA-sa dodatkom-Model.PDF-7 POZIV ZA DOSTAVU PONUDEDozirne pumpe za doziranje aluminij sulfata i polielektrolita: Poziv za dostavu ponuda-dozirne pumpe za aluminij sulfat i polielektrolit Tehnička specifikacija pumpi za doziranje PONOVLJENI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - Sanacija taložnice 1 na betonskim elementima Poziv na dostavu ponuda-Sanacija Taložnice 1 na betonskim stupovima POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - Sanacija ravnog krova na zgradi filtrirnice Poziv na dostavu ponuda-Sanacija ravnog krova na zgradi Filtrirnice Izvedbeni projekt sanacije ravnog krova zgrade Filtrirnica POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - Sanacija taložnice 1 na betonskim elementima Sanacija Taložnice 1 na betonskim elementima POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - Sanacija ravnog krova na zgradi crpne stanice čiste vode Poziv za dostavu ponuda-sanacija krova na objektu Čista voda-IZMJENE 16.06.2014. Poziv za dostavu ponuda- sanacija krova na objektu Čista voda Vodoopskrba-sanacija krova-crpna stanica čiste vode-troškovnik i nacrti