O nama

/O nama
O nama2018-02-22T11:29:25+00:00

Vodoopskrba Kupa je tvrtka čija je osnovna djelatnost opskrba pitkom vodom (voda za ljudsku potrošnju) pod čime se podrazumijevaju poslovi zahvaćanja, pročišćavanja i isporuke vode za piće lokalnim distributerima. Tvrtka je započela s radom 1985. godine sa sjedištem u Petrinji, Novo Selište bb. Za vrijeme Domovinskog rata pogon Vodoopskrbe Kupa je bio okupiran, pa je tek 1995. godine, nakon oslobođenja tvrtka ponovno započela s radom. Zbog ratnih šteta u postrojenje su utrošena značajna sredstva kako bi se ono osposobilo za nesmetan rad i proizvodnju, te distribuciju vode za ljudsku potrošnju u skladu sa zakonskim propisima.

Svakodnevno se u internom mikrobiološkom i kemijskom laboratoriju Vodoopskrbe Kupa  analiziraju uzorci sirove, poluprerađene i prerađene vode. Analize vode obuhvaćaju fizikalno-kemijske i mikrobiološke parametre. Provođenjem samokontrole prema HACCP načelima dokazujemo učinkovitost i zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju.

Dobro razvijen i održavan sustav upravljanja kvalitetom i sigurnošću vode ima pozitivan doprinos na ostvarenje ciljeva poslovanja povećavajući zadovoljstvo i povjerenje kupaca te sveukupne rezultate i sposobnosti. U Vodoopskrbi Kupa sustavnim pristupom upravljamo poslovnim procesima s ciljem povećanja efikasnosti poslovanja.

Tvrtka iznimnu važnost posvećuje i zaštiti okoliša. Određeni su aspekti okoliša te utvrđeni oni koji imaju značajan utjecaj na okoliš. Unutar definiranog opsega sustava upravljanja zaštitom okoliša velika važnost se posvećuje operativnom nadzoru, radnim postupcima i aktivnostima koji su povezani sa utvrđenim značajnim aspektima okoliša.

Vodoopskrba Kupa d.o.o. je prošla promjene u svome sustavu i napredovala u svim segmentima poslovanja, vodeći brigu o radniku, uvažavajući ideje i mišljenja, shvaćajući važnost edukacije i obrazovanja te stalnog poboljšanja, brinući se za okoliš, kvalitetu usluge i proizvoda te ispunjenje zahtjeva i zadovoljstva kupca.     

„Nije dovoljno raditi najbolje, morate znati što raditi.“

William Edwards Deming

„Kvaliteta se ne događa slučajno ona mora biti planirana.“

Joseph M. Juran