Politika kvalitete

/Politika kvalitete
Politika kvalitete2018-02-27T12:42:08+00:00

 

Dostupnost sigurne vode za ljudsku potrošnju neophodna je za zdravlje i osnovno je ljudsko pravo. Politika sigurnosti vode za ljudsku potrošnju temelj je poslovnog upravljanja procesima „Vodoopskrbe Kupa“ d.o.o.. Poslovni uspjeh počiva na stalnom podizanju svijesti o važnosti provođenja preventivnih mjera koje će osigurati zdravstvenu ispravnost i sigurnost vode za ljudsku potrošnju. Sustav upravljanja sigurnošću vode za ljudsku potrošnju je tako uspostavljen i održavan da radnici na svim razinama, na čelu s upravom, imaju obvezu:

  • Zadovoljavati zakone i druge obvezujuće propise,
  • Zadovoljavati zahtjeve i potrebe kupaca, korisnika, lokalne zajednice i drugih zainteresiranih strana
  • Osigurati isporuku kvalitetne i sigurne vode za ljudsku potrošnju,
  • Sprječavati onečišćenja okoliša i odgovorno gospodariti s prirodnim resursima,
  • Postupati u skladu s utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima

Cjelokupni rad naših radnika temelji se na međusobnoj suradnji u svrhu ostvarivanja završnog cilja.

Odlučili smo se za uspostavu preventivnog sustava samokontrole temeljenog na zahtjevima norme ISO 22000 radi kontinuiranog ostvarenja naših ciljeva i postizanja zadovoljstva naših kupaca.

Uprava društva je svjesna da politiku upravljanja sigurnosti vode za ljudsku potrošnju treba predstaviti kao zajednički napor svih u postizanju najviše razine kvalitete proizvoda i usluga te osigurati da je politika dostupna radnicima na svim razinama i svim zainteresiranim stranama.

Naš sustav upravljanja sigurnošću vode za ljudsku potrošnju je osmišljen tako da nas vodi ka neprekidnom poboljšanju pri čemu se sustav, uključujući i ovu politiku provjerava minimalno jednom godišnje.

Datum: 01.09.2017.
Direktor Društva:
Pejo Trgovčević, dipl.ing. 

Politika sigurnosti vode za ljudsku potrošnju