Politika kvalitete

Dostupnost kvalitetne i sigurne vode za piće neophodno je za zdravlje i osnovno je ljudsko pravo.
Politika kvalitete,  zaštite okoliša i sigurnosti vode za ljudsku potrošnju i temelj je poslovnog upravljanja procesima Vodoopskrbe Kupa d.o.o..
Poslovni uspjeh počiva na stalnom podizanju svijesti o važnosti provođenja različitih aktivnosti koje će osigurati kvalitetu, zdravstvenu ispravnost i sigurnost vode za ljudsku potrošnju te očuvanje okoliša.
Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, sigurnošću vode za piće i okolišem uspostavljen je na osnovu zahtjeva međunarodnih normi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i ISO 22000:2005. Uspostavljeni integrirani sustav upravljanja održava se na svim razinama, na čelu s upravom.
Cilj nam je:
  • zadovoljavati zakone i druge obvezujuće propise,
  • zadovoljavati zahtjeve i potrebe kupaca, korisnika, lokalne zajednice i drugih zainteresiranih strana,
  • osigurati isporuku kvalitetne i sigurne vode za piće,
  • sprječavati onečišćenja okoliša i odgovorno gospodariti s prirodnim resursima,
  • postupati u skladu s utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima.
Kontinuirano poboljšavamo naše znanje, tehnologiju i proizvode kako bismo ispunili potrebe naših kupaca.
Stalno unaprjeđujemo sve aspekte našeg poslovanja kroz implementaciju procesa upravljanja kvalitetom, sigurnosti vode za piće i zaštitom okoliša. Potičemo radnu okolinu i timski rad uz osiguranje otvorene komunikacije s našim radnicima, kupcima, korisnicima, dobavljačima, lokalnom zajednicom i zainteresiranim stranama.
Stalno unaprjeđenje naših internih procesa i organizacije uz neprekidno usavršavanje i razvoj čine osnovu na kojoj gradimo našu budućnost. Ostvarivanje ciljeva postavljenih ovom politikom je stalan zadatak svih zaposlenih.
Dostupnost kvalitetne i sigurne vode za piće neophodno je za zdravlje i osnovno je ljudsko pravo.Politika kvalitete, sigurnosti vode za piće i zaštite okoliša temelj je poslovnog upravljanja procesima Vodoopskrbe Kupa d.o.o.. Poslovni uspjeh počiva na stalnom podizanju svijesti o važnosti provođenja različitih aktivnosti koje će osigurati kvalitetu, zdravstvenu ispravnost i sigurnost vode za piće te očuvanje okoliša. Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, sigurnošću vode za piće i okolišem uspostavljen je na osnovu zahtjeva međunarodnih normi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i ISO 22000:2005. Uspostavljeni integrirani sustav upravljanja održava se na svim razinama, na čelu s upravom. Cilj nam je:• zadovoljavati zakone i druge obvezujuće propise,• zadovoljavati zahtjeve i potrebe kupaca, korisnika, lokalne zajednice i drugih zainteresiranih strana,• osigurati isporuku kvalitetne i sigurne vode za piće,• sprječavati onečišćenja okoliša i odgovorno gospodariti s prirodnim resursima,• postupati u skladu s utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima. Kontinuirano poboljšavamo naše znanje, tehnologiju i proizvode kako bismo ispunili potrebe naših kupaca.Stalno unaprjeđujemo sve aspekte našeg poslovanja kroz implementaciju procesa upravljanja kvalitetom, sigurnosti vode za piće i zaštitom okoliša. Potičemo radnu okolinu i timski rad uz osiguranje otvorene komunikacije s našim radnicima, kupcima, korisnicima, dobavljačima, lokalnom zajednicom i zainteresiranim stranama.Stalno unaprjeđenje naših internih procesa i organizacije uz neprekidno usavršavanje i razvoj čine osnovu na kojoj gradimo našu budućnost. Ostvarivanje ciljeva postavljenih ovom politikom je stalan zadatak svih zaposlenih. U pdf formatu. Statistika obrađenih uzoraka - Vodoopskrba Kupa Statistika obrađenih uzoraka ZZJZ -2013 Godišnji izvještaj o kontroli zdravstvene ispravnosti vode za piće za 2005.godinu Godišnji izvještaj o kontroli zdravstvene ispravnosti vode za piće za 2006.godinu Godišnji izvještaj o kontroli zdravstvene ispravnosti vode za piće za 2007.godinu Godišnji izvještaj o kontroli zdravstvene ispravnosti vode za piće za 2008.godinu Godišnji izvještaj o kontroli zdravstvene ispravnosti vode za piće za 2009.godinu Godišnji izvještaj o kontroli zdravstvene ispravnosti vode za piće za 2010.godinu Godišnji izvještaj o kontroli zdravstvene ispravnosti vode za piće za 2011.godinu Godišnji izvještaj o kontroli zdravstvene ispravnosti vode za piće za 2012.godinu Godišnji izvještaj o kontroli ispravnosti vode 2013.g. Godišnji izvještaj o kontroli zdravstvene ispravnosti vode za 2014. godinu Godišnji izvještaj o kontroli zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2015.godinu IZVJEŠTAJ od 01. do 16.12.2014 IZVJEŠTAJ od 15. do 23.12.2014 IZVJEŠTAJ od 24.12. 2014. do 13.01.2015. IZVJEŠTAJ od 13.1. do 22.1.2015. IZVJEŠTAJ od 20. do 28.1.2015 IZVJEŠTAJ od 26.1. do 4.2.2015 IZVJEŠTAJ 04.02. do 10.02.2015 IZVJEŠTAJ od 16.02. do 24.02.2015 IZVJEŠTAJ od 23.02. do 03.03.2015 IZVJEŠTAJ od 02.03. do 10.03.2015 IZVJEŠTAJ od 09.03. do 17.03.2015 IZVJEŠTAJ od 16.03. do 24.03.2015 IZVJEŠTAJ od 23.03. do 31.03.2015 IZVJEŠTAJ od 30.03. do 07.04.2015 IZVJEŠTAJ ZA WEB od 06.04. do 14.04.2015 IZVJEŠTAJ ZA WEB od 13.04. do 21.04.2015 IZVJEŠTAJ ZA WEB od 20.04. do 28.04.2015 IZVJEŠTAJ ZA WEB od 27.04. do 05.05.2015 IZVJEŠTAJ ZA WEB od 04.05. do 12.05.2015 IZVJEŠTAJ ZA WEB od 11.05. do 19.05.2015 IZVJEŠTAJ ZA WEB od 18.05. do 26.05.2015 IZVJEŠTAJ ZA WEB od 25.05. do 02.06.2015 IZVJEŠTAJ ZA WEB od 01.06.do 09.06.2015 IZVJEŠTAJ ZA WEB 01.07. do 31.07.2015 IZVJEŠTAJ ZA WEB 01.08. do 31.08.2015 IZVJEŠTAJ ZA WEB 01.09. do 30.09.2015 IZVJEŠTAJ ZA WEB 01.10. do 31.10.2015