Politika kvalitete

Dostupnost kvalitetne i sigurne vode za piće neophodno je za zdravlje i osnovno je ljudsko pravo. Politika kvalitete, zaštite okoliša i sigurnosti vode za ljudsku potrošnju i temelj je poslovnog upravljanja procesima Vodoopskrbe Kupa d.o.o. Poslovni uspjeh počiva na stalnom podizanju svijesti o važnosti provođenja različitih aktivnosti koje će osigurati kvalitetu, zdravstvenu ispravnost i sigurnost vode za ljudsku potrošnju te očuvanje okoliša. Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću vode za ljudsku potrošnju uspostavljen je na osnovu zahtjeva međunarodnih normi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i ISO 22000:2005. Uspostavljeni integrirani sustav upravljanja održava se na svim razinama, na čelu s upravom. Cilj nam je:
  • zadovoljavati zakone i druge obvezujuće propise,
  • zadovoljavati zahtjeve i potrebe kupaca, korisnika, lokalne zajednice i drugih zainteresiranih strana,
  • osigurati isporuku kvalitetne i sigurne vode za ljudsku potrošnju,
  • sprječavati onečišćenja okoliša i odgovorno gospodariti s prirodnim resursima,
  • postupati u skladu s utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima.
Kontinuirano poboljšavamo naše znanje, tehnologiju i proizvod kako bismo ispunili potrebe naših kupaca. Stalno unaprjeđujemo sve aspekte našeg poslovanja kroz implementaciju procesa upravljanja kvalitetom, sigurnosti vode za ljudsku potrošnju i zaštitom okoliša. Potičemo radnu okolinu i timski rad uz osiguranje otvorene komunikacije s našim radnicima, kupcima, korisnicima, dobavljačima, lokalnom zajednicom i zainteresiranim stranama. Stalno unaprjeđenje naših internih procesa i organizacije uz neprekidno usavršavanje i razvoj čine osnovu na kojoj gradimo našu budućnost. Ostvarivanje ciljeva postavljenih ovom politikom je stalan zadatak svih zaposlenih.
DIREKTOR:  Pejo Trgovčević, dipl.ing.
U Petrinji, 21.09.2016.
  Godišnji izvještaj o kontroli zdravstvene ispravnosti vode za piće za 2005.godinu   Godišnji izvještaj o kontroli zdravstvene ispravnosti vode za piće za 2006.godinu   Godišnji izvještaj o kontroli zdravstvene ispravnosti vode za piće za 2007.godinu   Godišnji izvještaj o kontroli zdravstvene ispravnosti vode za piće za 2008.godinu   Godišnji izvještaj o kontroli zdravstvene ispravnosti vode za piće za 2009.godinu   Godišnji izvještaj o kontroli zdravstvene ispravnosti vode za piće za 2010.godinu   Godišnji izvještaj o kontroli zdravstvene ispravnosti vode za piće za 2011.godinu   Godišnji izvještaj o kontroli zdravstvene ispravnosti vode za piće za 2012.godinu   Godišnji izvještaj o kontroli ispravnosti vode 2013.g.   Godišnji izvještaj o kontroli zdravstvene ispravnosti vode za 2014. godinu   Godišnji izvještaj o kontroli zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2015.godinu     2016. godina Vodoopskrba Kupa - godišnji izvještaj