Kontakt

Vodoopskrba Kupa d.o.o.
Novo Selište b.b. P.P.31, Petrinja
tel. 044/815-191   fax. 044/815-313
ž.r.OTP  2407000 1100407423
MB: 3288803
OIB  26787524683
e-mail: info@vodoopskrba-kupa.hr

Službenik za informiranje: Jasmina Bužinkić, struč.spec.ing.sec.
Sva pitanja pošaljite na:
info@vodoopskrba-kupa.hr
jbuzinkic@vodoopskrba-kupa.hr
 

URED DIREKTORA:

Direktor:
Pejo Trgovčević, dipl.ing.prom.
info@vodoopskrba-kupa.hr

Voditeljica sustava upravljanja procesima (poslovi zaštite okoliša i gospodarenja otpadom, normirani sustavi upravljanja, HACCP sustav, provođenje projekata):
Jasmina Bužinkić, struč.spec.ing.sec.
jbuzinkic@vodoopskrba-kupa.hr

 

ODJEL PROIZVODNJA I ODRŽAVANJE:
Voditelj održavanja:
Željko Klobučar
zklobucar@vodoopskrba-kupa.hr

Inženjer specijalist djelatnosti:
Ivica Milčić, dipl.ing.stroj.
imilcic@vodoopskrba-kupa.hr

ODJEL KONTROLE KVALITETE:
Voditeljica kontrole kvalitete:
Sanja Sklepić Vukadinović, dipl.ing.biol.
ssvukadinovic@vodoopskrba-kupa.hr

ODJEL ZAJEDNIČKI POSLOVI:
Pravnik Društva:
Ankica Milčić, dipl.iur.
amilcic@vodoopskrba-kupa.hr

Voditeljica za financije, kontroling i komercijalne poslove:
Sofija Šimić, dipl.oec.
ssimic@vodoopskrba-kupa.hr

 

Send us a mail