21.07.2017 Vijesti Comments Off on Kratko izvješće Vodoopskrbe Kupa d.o.o., Petrinja za dan: 27.06.2017.

Kratko izvješće Vodoopskrbe Kupa d.o.o., Petrinja za dan: 27.06.2017.

Vodoopskrba Kupa d.o.o. vodu koju prerađuje u postrojenju u Novom Selištu zahvaća iz otvorenog vodotoka rijeke Kupe. Tijekom ljetnih mjeseci, u periodima kada temperature dosižu visoke vrijednosti postoji mogućnost da temperatura zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju koju isporučujemo distributerima Privreda d.o.o. Petrinja i Sisački vodovod d.o.o. Sisak, a oni svojim potrošačima, premaši MDK vrijednost koja iznosi 25 ˚C. read more

26.07.2016 Vijesti Comments Off on OBAVIJEST: indikatorski parametar temperature vode za ljudsku potrošnju

OBAVIJEST: indikatorski parametar temperature vode za ljudsku potrošnju

U dokumentima niže možete pročitati obavijet potrošačima vezanu uz temperaturu vode, te njezinu ispravnost i mišljenje Ministarstva zdravlja.

Obavijest-indikatorski parametar temperature vode za ljudsku po

Mišljenje ministarstva zdravlja od 04.11.2013.g.

18.03.2016 Vijesti Comments Off on Obnova dijelova postrojenja u Vodoopskrbi Kupa d.o.o.

Obnova dijelova postrojenja u Vodoopskrbi Kupa d.o.o.

U Vodoopskrbi Kupa d.o.o. dovršeni su radovi na održavanju i djelomičnoj zamjeni metalne konstrukcije taložnice i pripadajuće strojarske opreme. Predmetni zahvat bio je nužan zbog dotrajalosti i napravljen je u funkciji prevencije ugrožavanja procesa proizvodnje vode za ljudsku potrošnju.

read more

04.09.2015 Vijesti Comments Off on Uređenje vodotoka rijeke Kupe kod vodozahvata Vodoopskrbe Kupa d.o.o.

Uređenje vodotoka rijeke Kupe kod vodozahvata Vodoopskrbe Kupa d.o.o.

U Vodoopskrbi Kupa d.o.o. su počeli radovi na uređenju vodotoka rijeke Kupe kod vodozahvata, mjesta na kojem „sirova“ voda rijeke Kupe ulazi u postrojenje za proizvodnju vode za ljudsku potrošnju. read more

17.07.2015 Vijesti Comments Off on Indikatorski parametar temperatura

Indikatorski parametar temperatura

Vodoopskrba Kupa d.o.o. vodu koju prerađuje u postrojenju u Novom Selištu zahvaća iz otvorenog vodotoka rijeke Kupe. Tijekom ljetnih mjeseci, u periodima kada temperature dosižu visoke vrijednosti postoji mogućnost da temperatura zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju koju isporučujemo distributerima Privreda d.o.o. Petrinja i Sisački vodovod d.o.o. Sisak, a oni svojim potrošačima, premaši MDK vrijednost koja iznosi 25 ˚ C. read more

28.12.2014 Vijesti Comments Off on Završetak sanacije taložnice 2 u Vodoopskrbi Kupa d.o.o.

Završetak sanacije taložnice 2 u Vodoopskrbi Kupa d.o.o.

Koncem godine završena je sanacija unutrašnjeg konstrukcijskog dijela taložnice 2 u Vodoopskrbi Kupa d.o.o. read more

19.12.2014 Vijesti Comments Off on Vodoopskrba Kupa d.o.o. – Kvalitete ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Vodoopskrba Kupa d.o.o. – Kvalitete ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

U sastavu Vodoopskrbe Kupa d.o.o. djeluje Odjel za kontrolu kvalitete vode. Radnici ovog odjela svakodnevno uzimaju uzorke vode na kontrolnim točkama pojedinih faza procesa proizvodnje vode za ljudsku potrošnju kao i na vodospremi Sveto Trojstvo odnosno na mjestu predaje vode Sisačkom vodovodu. read more

22.10.2014 Vijesti Comments Off on Radovi na sanaciji Taložnice 1 u Vodoopskrbi Kupa d.o.o.

Radovi na sanaciji Taložnice 1 u Vodoopskrbi Kupa d.o.o.

Polovinom listopada ove godine ispražnjena je Taložnica 1 u postrojenju za proizvodnju vode za ljudsku potrošnju. read more

20.10.2014 Vijesti Comments Off on Suradnja Vodoopskrbe Kupa d.o.o. i HCR-a

Suradnja Vodoopskrbe Kupa d.o.o. i HCR-a

Tijekom listopada 2014.godine održan je operativni sastanak predstavnika HCR-a i Vodoopskrbe Kupa d.o.o. read more

11.08.2014 Vijesti Comments Off on Sanacija ravnog krova na zgradi crpne stanice čiste vode

Sanacija ravnog krova na zgradi crpne stanice čiste vode

Tijekom srpnja izvršena je sanacija ravnog krova na zgradi crpne stanice čiste vode kao dio investicijskih aktivnosti predviđenih planom poslovanja Vodoopskrbe Kupa d.o.o. za 2014. godinu. read more