Kratko izvješće Vodoopskrbe Kupa d.o.o., Petrinja za dan: 27.06.2017.

//Kratko izvješće Vodoopskrbe Kupa d.o.o., Petrinja za dan: 27.06.2017.

Kratko izvješće Vodoopskrbe Kupa d.o.o., Petrinja za dan: 27.06.2017.

Vodoopskrba Kupa d.o.o. vodu koju prerađuje u postrojenju u Novom Selištu zahvaća iz otvorenog vodotoka rijeke Kupe. Tijekom ljetnih mjeseci, u periodima kada temperature dosižu visoke vrijednosti postoji mogućnost da temperatura zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju koju isporučujemo distributerima Privreda d.o.o. Petrinja i Sisački vodovod d.o.o. Sisak, a oni svojim potrošačima, premaši MDK vrijednost koja iznosi 25 ˚C.

U Stručnom mišljenju nadležne institucije (Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju) o odstupanju indikatorskog parametra temperatura, Klasa 541-02/12-04/16, Ur.Br. 534-09-1-1-3-/2-13-3 od 4. studenog 2013.g. koje smo zaprimili 18. studenog 2013.g. navedeno je da povećanje temperature vode za ljudsku potrošnju iznad MDK vrijednosti u trajanju 5 – 10 najtoplijih dana u godini nema utjecaja na ljudsko zdravlje.
Vezano uz najavljene visoke temperature tokom ljetnih mjeseci 2017.g. ovim putem prenosimo našim kupcima i krajnjim potrošačima vode za ljudsku potrošnju obavijest da postoji mogućnost da u navedenom periodu temperatura vode za ljudsku potrošnju pojedinih dana bude veća od 25 ˚ C te da, temeljem naprijed citiranog Stručnog mišljenja Ministarstva zdravlja, ova činjenica nema utjecaja na ljudsko zdravlje.
Podrazumijeva se da će Vodoopskrba Kupa d.o.o. u ovom periodu kroz svoje interne procedure i aktivnosti poštovati i realizirati svoju obavezu pojačanog nadzora vezano uz mikrobiološku ispravnost vode za ljudsku potrošnju.
Temperatura Kupe na dan 27.06.2017. iznosi 27.0 °C.
Voda koju je Vodoopskrba Kupa d.o.o. pročistila i isporučila Sisačkom vodovodu udovoljava važećim zakonskim propisima o vodi za ljudsku potrošnju.

Voditelj Odjela kontrole kvalitete vode:
Sanja Sklepić Vukadinović, dipl.ing. biol.

2017-07-21T09:29:22+00:0021. srpnja 2017.|