OBAVIJEST: indikatorski parametar temperature vode za ljudsku potrošnju

//OBAVIJEST: indikatorski parametar temperature vode za ljudsku potrošnju