Indikatorski parametar temperatura

//Indikatorski parametar temperatura

Indikatorski parametar temperatura

Vodoopskrba Kupa d.o.o. vodu koju prerađuje u postrojenju u Novom Selištu zahvaća iz otvorenog vodotoka rijeke Kupe. Tijekom ljetnih mjeseci, u periodima kada temperature dosižu visoke vrijednosti postoji mogućnost da temperatura zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju koju isporučujemo distributerima Privreda d.o.o. Petrinja i Sisački vodovod d.o.o. Sisak, a oni svojim potrošačima, premaši MDK vrijednost koja iznosi 25 ˚ C.
U Stručnom mišljenju nadležne institucije ( Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju ) o odstupanju indikatorskog parametra temperatura, Klasa 541-02/12-04/16, Ur.Br. 534-09-1-1-3-/2-13-3 od 4. studenog 2013.g. koje smo zaprimili 18. studenog 2013.g. navedeno je da povećanje temperature vode za ljudsku potrošnju iznad MDK vrijednosti u trajanju 5 – 10 najtoplijih dana u godini nema utjecaja na ljudsko zdravlje.
Sukladno navedenom, a vezano uz najavljene visoke temperature u srpnja 2015.g. ovim putem prenosimo našim potrošačima obavijest da će u navedenom periodu temperatura vode za ljudsku potrošnju pojedinih dana vjerojatno biti veća od 25 ˚ C te da, temeljem naprijed citiranog Stručnog mišljenja Ministarstva zdravlja, ova činjenica nema utjecaja na ljudsko zdravlje.
Podrazumijeva se da će Vodoopskrba Kupa d.o.o. u ovom periodu kroz svoje interne procedure i aktivnosti pojačati nadzor vezano uz mikrobiološku ispravnost vode za ljudsku potrošnju.

2015-07-17T11:44:15+00:0017. srpnja 2015.|